მთავარი > სერვისები > კონსალტინგი & ინჟინერინგი
Construction,Planning,Drawings,On,Black,Background

კონსალტინგი & ინჟინერინგი

  • წარმოებისთვის საჭირო მანქანა-დანადგარების და აღჭურვილობების გაანგარიშება
  • ტექნოლოგიური და არქიტექტურული პროექტის შემუშავება
  • საწარმოების რეკონსტრუქციისთვის საჭირო საინჟინრო-ტექნოლოგიური გადაწყვეტები