მთავარი > სერვისები > ფინანსები
1263404342

ფინანსები

  • საწარმოს მოწყობის საინვესტიციო საინჟინრო ფინანსური გაანგარიშება
  • ბიზნეს გეგმის შემუშავება
  • დაფინანსების წყაროების მოძიება