მთავარი > სერვისები > სტრატეგიული დაგეგმვა
Diverse,Architect,People,Group,Working,Concept

სტრატეგიული დაგეგმვა

  • წარმოების ციკლის სტრატეგიული განვითარების გეგმის შემუშავება
  • საინვესტიციო თანხაში ტექნოლოგიური კომპონენტის ბიუჯეტირება
  • ენერგოეფექტური წარმოების განვითარების ან/და არსებული საწარმოს რეკონსტრუქციის გეგმის შემუშავება
  • საწარმოო ინვენტარიცაზიის პროგრამის დაგეგმვა &ტექნოლოგიური აუდიტი